Hakkımızda

.
Editörden

Bismillah…

Son yıllarda İslâm Tarihi alanında yapılan çalışmaların sayısında ciddi bir artış meydana gelmiş olmasına rağmen bu çalışmaların ne kadar ilgi gördüğü, dahası okuyucuya ulaşıp ulaşmadığı ve değer oluşturmadaki etkisi üzerinde düşünmek gerekir. Bugün kitaba ve araştırmalara ulaşma imkânımız çok daha fazla olmasına rağmen yeni çalışmaların, akademik camianın dışındaki okuyucuya ulaşması kolay değil.  Zira okuyucuyu meşgul eden, dikkatini dağıtan o kadar çok sebep var ki, akademik ilgi ve bilgi gündeme dahi gelemiyor. Bu sebeple üretilen akademik bilginin kütüphanelerin raflarında terk edilmeden yeni okuyucularla buluşmasına ihtiyacımız var.

Günümüzde daha yoğun bir şekilde gençler ve öğrenciler olmak üzere hemen her yaş ve kesimden insanlar bilgi edinme kaynağı olarak interneti kullanmaktadırlar. Sitemiz de hem akademik bilgi üreten hocalarımızı genç okuyucuyla buluşturmak hem de popüler bilgi üretimine bir alan açmak amacıyla kurulmuş olup İslâm Tarihçilerine ve İslâm Tarihi okuyucusuna hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Sitemizde alanla doğrudan ya da dolaylı ilgili ilmî ve popüler gelişmeler hakkında bilgi bulabileceğiniz gibi bu alan, İslâm Tarihi alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan değerli bilim insanlarıyla buluşacağınız bir platform olma iddiasıyla yola çıkmıştır. Ayrıca burada hem genç araştırmacıların çalışmalarının değerlendirilmesi mümkün olacak, hem de genç araştırmacıların yanı sıra amatör okuyucunun da alanın uzmanlarının çalışmalarını ve ilgi alanlarını takip etmeleri mümkün olacaktır.

islamtarihi.info Üniversite kavramına yeni bir anlam yüklemeyi, bilgi ile talip arasındaki engelleri kaldırmayı hayal eden insanların düşlerini gerçekleştirmek için atılan mütevazı bir adımdır. Sitenin sizlerle buluşmasında yoğun bir şekilde çalışan birkaç genç araştırmacının yalnız olmadığını, arkalarında onlar gibi düşünen binlerce kardeşlerinin olduğunu biliyoruz. Sitemizin kurucuları ve çalışanları bu gücü arkalarında hissederek çalışmaktadırlar.

İletişim bilgilerine ulaşılan bütün İslâm Tarihi araştırmacısı akademisyenler, arzu etmeleri halinde kendilerine islamtarihi.info platformunda köşe ayrılacağı çağrısıyla faaliyetlerimizden haberdar edilmişlerdir. Çağrımıza cevap verip destekleriyle bize güç veren hocalarımıza teşekkür eder, sitemizin diğer hocalarımızın katkılarına da açık olduğunu belirtmek isteriz.

Bundan böyle değerli hocalarımızın köşelerinde ilmî, güncel ve popüler konulardaki yazılarını okuyabilirsiniz. Köşe sahibi hocalarımızın ve yazılarının konularını ve kapsamını belirleme hakkı tamamen kendilerine ait olduğu gibi köşeleriyle ilgili sorumlulukları da kendilerine aittir.

islamtarihi.info platformu, herhangi kuruma, kuruluşa, dinî ya da ticarî bir gruba ya da cemaate ait olmayıp, fikrî bağımsızlığa ve hakikat arayışına önem veren bütün insanlarındır. Amatör bir ruhla yola çıkan kardeşlerinizin gayretiyle hazırlanan sitemize teveccühünüz, uzun ömürlü olmasını ve daha güçlü bir şekilde size hizmet etmesini sağlayacaktır.

Son ilahî mesajla Hz. Peygamber’e iletilen emirlerden biri olan “De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (Enʻâm 6/162) emri, diğer ilahî emirler gibi hayatımızın yol göstericisidir. Bütün işlerimizde olduğu gibi, bu çalışmamızda da ilahî kelamı her şeyin üstünde tutma ve yol göstericimiz olarak görme hedefimizdir.

Son olarak sitemizin sadece İslâm Tarihi alanında çalışan araştırmacılarımıza değil, diğer alanlarda çalışan değerli hocalarımıza ve aydınlarımıza açık olduğunu, yazılarıyla ve çalışmalarıyla katkılarının bizleri memnu edeceğini ve bize güç vereceğini hatırlatmak isteriz.

Sözü fazla uzatmadan, bu platformu oluşturma düşünceme sahip çıkarak şevkle çalışan ve bizi sizlerle buluşturan Halil Ortakçı ve Maruf Çetin kardeşlerime teşekkürlerimi ve rıza-yı Bârî’ye nail olmaları temennimi ifade etmek isterim.

İslâm medeniyetinin öneminin ve insanlık için değerinin farkında olan insanları buluşturmasını temenni ettiğimiz islamtarihi.info’nun hayırlara aracı olmasını diliyor, dualarınızı ve katkılarınızı bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.Adnan Demircan

Editör


1 yorum:

  1. Dualarınız kabul ola...
    Memnuniyetimi iletir hayırlara vesile olacağı inancıyla kolaylıklar ihsan etmesini Azlz ve Kerim Rabbimizden niyaz ediyorum...

    YanıtlaSil

Yazarlar