30 Haziran 2018 Cumartesi

Başsağlığı Mesajı

Son yüz yılın İslâm Bilim Tarihinin büyük uzmanı değerli Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile bütün bilim dünyasına özellikle de İslâm Tarihçilerine, ailesine ve İslâm dünyasına baş sağlığı dileklerimizi iletir merhum hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmetler niyaz ederiz.
30 Haziran 2018
Prof. Dr. Mehmet Şeker
İslâm Tarihçileri Derneği Başkanı

27 Haziran 2018 Çarşamba

Diyarbakır ve Güneydoğu Seçimleri Analizi

İbrahim Halil Er
Seçimde Güneydoğu Anadolu bölgesindeydim. Yaklaşık 6 bin km. yol yaptım. Ankara’dan Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gaziantep, Maraş, Elazığ, Osmaniye bölgelerinde bulundum. Özellikle Diyarbakır’ın tüm ilçelerini ve bazı köylerini dolaştım, Gaziantep’in etkili kişileri ve sanayicileri ile konuştum. Bu arada bölgede etkili olan aşiret ve seydalarla da görüştüm. 
Bütün bu geziler, incelemeler sonucu seçim sonuçları hakkında arkadaşların yoğun soruları üzerine derli toplu bir analiz yazısını yazmaya karar verdim. İnşaallah bölgede siyaset yapmak isteyenlere yararlı olur.

26 Haziran 2018 Salı

Bir Seçim Değerlendirme Yazısı


 İbrahim Halil Er

Ak parti büyük bir başarı elde etti ama aslında oyları düştü. Bu düşüşün nedeni iyi analiz edilmelidir. Gerçekte Ak Partinin oyu %48-50 bandındadır. Benim yaptığım gözlem ve geziler sonucu Ak partinin oylarındaki temel düşüş nedeni özellikle Doğu ve Güneydoğudaki yanlış aday listesidir. Özellikle HDP’nin çok oy aldığı yerlere baktığımızda Ak Partiye verme eğiliminde olan seçmenin adaylara olan kızgınlığından HDP’ye yönelmişlerdir. 

22 Haziran 2018 Cuma

Bir Çay Bile Vermediler

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
Kasabadan davet almıştı. Titizlikle hazırlandı. En güzel elbiselerini giydi, heybetli kıratına bindi ve kasabanın yolunu tuttu. Mevsim bahar her taraf yemyeşildi. Uzaktan koyunları otlatan çobanları gördü. Yeşil meranın içine dağılmış bembeyaz koyun sürüsü… Sadece tepesinde beyazlık kalmış olan o koca dağın ovadaki yansımasıydı adeta görüntü... Kuş sürüleri geçiyordu gökyüzünde öbek öbek. Belli ki onlar da yeni konak yerlerine gidiyorlardı. Bu sene kar az olmuştu ama baharın yağan bol yağmur, onun eksikliğini telafi etmişti. Hatta zaman zaman tehlikeli sellere de yol açmıştı.

19 Haziran 2018 Salı

Tekfir


TEKFİR
Ebû Ömer b. Dâvûd
Asrımızın Müslümanının en büyük hastalığı tekfirdir. Kendisi gibi düşünmeyeni kâfir olmakla itham etmek ya da yaftalamak... Din mensuplarının tarihte oluşturdukları kurumların büyük bir kısmının bugün en azından bizim toplumumuzda karşılığı olmayınca büyük bir savrulma hali yaşanıyor. Bilen de bilmeyen de bu savrulmadan nasibini alıyor...

18 Haziran 2018 Pazartesi

Kitap Tanıtımı: Hz. Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt

Hz. Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt, Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN[1], Beyan Yayınevi, İstanbul 2014, ISBN: 978-975-473-420-1, 264 sayfa
                                                  Hazırlayan: İsmail TANRIVERDİ[2]

         Yazarın dokuz ayrı makalesinden oluşan bu kitap, Hz. Ali ve Hilafet dönemini yakından ilgilendiren konuları işlemektedir. Kitapta işlenen konu başlıkları şunlardır:
1.     Arap siyasî geleneğinin Ehl-i beyt tamlamasının kavramlaşma sürecine etkisi.
2.     Hâricîlik hareketinin doğuşu.
3.     Hz. Ali’yi tahkimi kabule zorlayanlar üzerine. 
4.     Nehcü’l-Belâğa’ya göre Hz. Ali’nin yaşadığı dönemin belli başlı siyasî gelişmelerine bakışı.
5.     Hz. Ali’nin siyasî faaliyetleri bağlamında Ehl-i Sünnetin tarihi okuma biçimi üzerine.
6.     Hz. Ali’nin siyasî hayatı bağlamında Hâricî, Şiî ve Sünnî tarih okumaları arasında bir karşılaştırma.
7.     Hz. Ali’nin iktidar yıllarında İslâm toplumunda siyaset.
8.     İmam Şâfiî’nin âsilerle ilgili görüşlerine Hz. Ali dönemi uygulamalarının etkisi.
9.     Ali-Muâviye kavgası bağlamında bir siyasî mücadele aracı olarak lanet okuma.  

17 Haziran 2018 Pazar

Kitap Tanıtımı: Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri

Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri
(The Crusades’ Impact on Sunnî Shi’a Relations)
Yazar: Muhammed b. El-Muhtar eş-ŞANKITİ,
Çev. İdris ÇAKMAK,
Mana Yayınları, İstanbul 2016, 2. Baskı 217 s.
Edip AKYOL / Doktora

Texas Üniversitesi’nde 2011 yılında doktora tezi olarak sunulan Muhammed b. El-Muhtar eş-ŞANKITİ’nin bu çalışması, kitap olarak ilk defa Mana yayınları tarafından Türkçe olarak yayınlandı.
Bu çalışmanın temel noktasını, İslam dünyasında mezhepçilik adına öne sürülen kısır çatışmaların yapısal olmaktan çok siyasi olduğu ve mezheplerin itikâdî ağırlık noktalarının oluşmasının tarih içerisindeki siyasi çatışma noktalarıyla doğrudan ilgili olduğutezi oluşturuyor.
Şankıti, Haçlı Seferleri’nin İslam tarihinde Şiiliğin mezhep coğrafyasının yer değiştirip daralması ve Türklerin İslam’ın merkezine yolculuklarının yoğunluğuyla beraber etki alanlarının artması ile neticelendiğini ortaya koyuyor.
Şankıtı’nin, Haçlı Seferlerinin İslam mezheplerine olan tesirini akademik düzeyde ele alan, Dinler Tarihi, İslam Tarihi ve İslam Mezhepleri Tarihi gibi alanlara da önemli bir katkı sağladığını düşündüğümüz bu eser, giriş ve sonuç bölümlerinden başka, beş bölümden oluşmaktadır. 

12 Haziran 2018 Salı

Hocam Nazif Şahinoğlu'nun Ardından
HOCAM NAZİF ŞAHİNOĞLU’NUN ARDINDAN
Vahdettin İNCE
Prof. Dr. Mehmet Nazif Şahinoğlu, dostu Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'yla...
Dostum Prof. Dr. Adnan Demircan’ın değerli ilim adamı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ile yaptığı ve “Pervari’den Paris’e” adıyla kitaplaştırdığı röportajı okuyordum. Sahur bitmiş, sabah namazını bekliyordum. Namazdan sonra yeniden elime aldım kitabı. Muhammed Hamidullah’ın Amerika’daki bir hastahanede geçirdiği son günlerini anlatıyordu hoca. Artık kimseyi tanımıyordu diyordu. Bildiği bütün dilleri…Arapçayı, Farsçayı, İngilizceyi, Fransızcayı, Almancayı…onca ilmi unutmuştu. Sadece ana dili Urducayı, bir de altı yaşında hıfzettiği Kur’an-ı Kerim’i unutmamıştı. İhsan Süreyya hocayı da tanımamış bu son ziyaretinde. Çarpıldım bu hatıra karşısında. Kitap boyunca, özellikle Pervari-Siirt-Ankara üçgeninde, daha sonra Erzurum’da Kürt oluşundan dolayı uğradığı haksızlıkları anlatırken İhsan hoca, kendimle özdeşleştiriyordum. Onun her bir hatırasına denk düşen bir hatıram vardı benim de. Hamiullah hoca ile ilgili bu hatırasını okuyunca bu sefer Nazif Şahinoğlu hoca aklıma geldi. Artık kimseyi tanımadığını, şuurunun kapalı olduğunu ve bir hastanede yattığını biliyordum. Kitabı okumaya devam ettim. Anılar çeşitlenerek devam ediyordu, ama aklımdan çıkmıyordu Nazif hoca. İkide bir de kalbime damlıyordu adı. Güneş doğmuş ve göz kapaklarım artık dayanamaz hale gelmişti. Uyudum. Öğlen dolaylarında uyandığımda telefonuma baktım. Epey arayan olmuş. İhsan Süreyya hocanın numarası gözüme ilişti. İlk aklıma gelen Nazif hocanın vefat etmiş olabileceğiydi. Evet Nazif hoca ya da biz öğrencilerinin deyişiyle Şahinoğlu hoca vefat etmişti. Çocuklar görmesin diye mutfağa çekildim ve ağladım.

Örnek Bir Müslüman Âlim: Prof. Dr. Mehmet Nazif Şahinoğlu


Örnek Bir Müslüman Âlim: Prof. Dr. Mehmet Nazif Şahinoğlu

İhsan Süreyya Sırma
Yıl 1971, Paris'in güzel bir bahar günüydü. Bir evrak almak için, bağlı olduğumuz Öğrenci Müfettişliği'ne gitmiştim. Müfettiş beyle görüşmek için beklerken, karşımdaki sandalyede, sessiz sessiz oturan, bana göre biraz daha yaşlı, güzel giyimli bir zat, çantasını dizinin üzerine koymuş öylece bekliyordu. Bir iki bakışmadan sonra yanına gittim ve konuşmaya başladık.

10 Haziran 2018 Pazar

Özbekistan: İlmin İrfanın Sanatın Harman Olduğu Yer

Prof. Dr. Cağfer Karadaş

Yüce Allah’a hamd, son Elçisine ve yolundan gidenlere selam olsun…
Harman kurulmuş, öbek öbek her yerde… Harman yığınları gibi göğe ağmış kubbeler, minareler ve kale burçları… Her kesimden herkesler var. Kimi gölgesinde duldalanma hesabında, kimi tadımlık alıp gitme hevesinde, kimi kendine gelecek biriktirme telaşında, kimi de biriktirdiğini ihtiyaç sahiplerine ve taliplere kadrince ve kararınca dağıtma derdinde. Eee… Harman yeri burası… Herkes nasibini niyetine göre alır ve götürür. 
Bizim de bir niyetimiz vardı dostlar… Özlemimiz vardı, yıllardır içimizde sakladığımız. Sanki daha önce görmüşüz ve yaşamışız da içimizde bir ukde gibi birikmiş kalmış bir görme niyeti. Sonunda Rabbim nasip etti. Semerkant ve Buhara yolu bize de göründü. Biz de o harman yerinden nasibimizi alalım diye yola çıktık halis niyetle…

Kocasının Cesedini Düşmandan Alan Kadın

Kocasının Cesedini Düşmandan Alan Kadın

Hz. Ömer'İn oğlu Ubeydullah Muâviye'nin taraftarı olarak Sıffin Savaşı'nda bulunmuştu. 
Sıffîn’de Yemenli kabilelerle savaş kızıştı. Ali b. Ebi Tâlib, Rebîʻa kabilesini Yemenlilerle çatışmaları için hazırlamıştı.  Onlar savaşta iki takım oluşturuyorlardı. Bir takım savaşırken diğer takım duruyordu. Bir takım savaştan bıktığında duruyor, diğeri savaşmaya başlıyordu.

6 Haziran 2018 Çarşamba

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Yazdı: Deri Çantanın Serencamı


Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA 
Yusuf Emmi’nin yirmi tane güzel keçisi vardı. Dünyanın değişik yerlerinden temin ettiği keçilerine, çocukları gibi bakar, dünyadan bir beklentisi olmadığı için de, otların en nadidelerini satın alıp onlara yedirirdi. İnanamayacaksınız amma, tıpkı insanlar gibi o keçilerini ayda bir dereye götürür banyolarını yaptırırdı. Üşenmeden her birini ayrı ayrı yıkar ve onlar başlarını sağa sola sallayarak kurumaya çalışınca da bundan büyük bir haz duyardı. Yusuf Emmi keçilerini öylesine severdi ki, kazara birisi “keçi gibi inatçı” tabirini kullansa, onlara çok sert bir şekilde çıkışarak, “kendi kabahatlerinizi, neden benim keçilerimde bulmaya çalışırsınız ki?” der, “belki keçilerin ve diğer bütün hayvanların ahlâklarını siz bozuyorsunuz!” şeklinde garip açıklamalar da yapardı. Fakat herkes onun, keçileri üzerinde ne kadar titrediğini bildiği için, kimse alınmaz, onun gibi kendi koyunlarına bakmadıkları için üzülür, ama Yusuf Emmi haklı çıkmasın diye, üzüntülerini göstermezlerdi.

5 Haziran 2018 Salı

Kitap Tanıtımı: Hz. Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt

Hz. Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt, Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN[1], Beyan Yayınevi, İstanbul 2014, ISBN: 978-975-473-420-1, 264 sayfa
Hazırlayan: İsmail TANRIVERDİ[2]
   Yazarın dokuz ayrı makalesinden oluşan bu kitap, Hz. Ali ve Hilafet dönemini yakından ilgilendiren konuları işlemektedir. Kitapta işlenen konu başlıkları şunlardır:
   1. Arap siyasî geleneğinin Ehl-i beyt tamlamasının kavramlaşma sürecine etkisi.
2.     Hâricîlik hareketinin doğuşu.
3.     Hz. Ali’yi tahkimi kabule zorlayanlar üzerine. 
4.     Nehcü’l-Belâğa’ya göre Hz. Ali’nin yaşadığı dönemin belli başlı siyasî gelişmelerine bakışı.
5.     Hz. Ali’nin siyasî faaliyetleri bağlamında Ehl-i Sünnetin tarihi okuma biçimi üzerine.
6.     Hz. Ali’nin siyasî hayatı bağlamında Hâricî, Şiî ve Sünnî tarih okumaları arasında bir karşılaştırma.
7.     Hz. Ali’nin iktidar yıllarında İslâm toplumunda siyaset.
8.     İmam Şâfiî’nin âsilerle ilgili görüşlerine Hz. Ali dönemi uygulamalarının etkisi.
9.     Ali-Muâviye kavgası bağlamında bir siyasî mücadele aracı olarak lanet okuma.  

4 Haziran 2018 Pazartesi

Jusqu’où ira Erdoğan? Réponse au journal «Le Point »


Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma


Il parait que l’impérialisme français renait encore !
D’ailleurs est-il mort un jour ? Il était seulement en sommeil !
Ô vous les néo-impérialistes Français !
Avez-vous oublié votre fameux et catastrophique colonialisme impérialiste ?
N’avez-vous pas honte de parler des autres dirigeants comme des dictateurs, doit-on vous rappeler  tous vos massacres  où vous n'épargniez ni  les enfants ni même  les animaux de l’Afrique à l’Indochine .
Vous y avez laissé  des pans entiers de villages morts, d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards en épargnants le moins possible!
Les traces tragiques que vous avez laissé en Afrique, seront les témoins de vos actes jusqu’à derniers jours du monde.

Yazarlar