16 Eylül 2022 Cuma

Ailenin Yozlaştırılması ve Evlatlık

 

AİLENİN YOZLAŞTIRILMASI VE EVLATLIK

Cağfer KARADAŞ

Modern zamanlarda armutla elmanın aynı kefeye konulduğu gelişmelere şahit olmaya başladık. Mahiyet, renk, tat, tür, cins ve cinsiyet farkının yok sayıldığı ve her şeyin birbirine karıştırılıp bir torbaya boca edildiği gelişmeler gündemi işgal etti. Bazen de tam zıttı gelişmeler: Kıyasın, farklılığın, farkındalığın ve tanımlamanın abartıldığı; farklılıklar üzerinden ayrımcılık ve ötekileştirme oluşturulduğu, her grubun, her türün ve her cinsin bir diğerine veya karşıtına düşman kılındığı sahneler ortaya çıktı.

4 Eylül 2022 Pazar

"Hîre’den Paris’e"


"HÎRE’DEN PARİS’E"

Doç. Dr. İsmail Metin

Adiyy b. Hâtim’den rivayet edilen bir hadis:

“Ben Resulullah (s)’ın yanında iken bir adam geldi ve fakirlikten şikâyet etti.

Sonra başka biri daha gelerek eşkıyalardan (kat’üs-sebil) şikâyet etti.

Bunun üzerine:

“Ey Adiyy, sen Hîre şehrini gördün mü?” dedi.

O da:

“Hayır, görmedim, ancak duydum!” dedi.

Sonrasında Peygamber:

“Eğer ömrün olursa göreceksin ki, devesine binen bir kadının Allah’tan başka hiç kimseden korkmadan Hîre’den yola çıkıp (Mekke’ye gelip) Kabe’yi tavaf edeceğini mutlaka göreceksin…” (Buhârî, “Menâkib”, 25)

Hîre, Irak’taki Kûfe şehrine çok yakın bir şehir ve Kûfe-Mekke arası ise yaklaşık 1700 km.

1 Eylül 2022 Perşembe

Kur’an Kıssaları Nasıl Okunmalı?


KUR’AN KISSALARI NASIL OKUNMALI?

Cağfer KARADAŞ

İmam Mâtürîdî, Kur’an kıssalarının anlatımı ve izahı yapılırken gerçekliğinin zedelenmemesi ve zihinlerde şüphe oluşmaması hususuna özellikle dikkat çekmektedir. Ona göre Kur’an’daki kıssalar geçmişte olmuş bitmiş gerçek olayların anlatımları olması dolayısıyla bizim için artık gâib hükmündedir. Yani bunlar beş duyuyla kavrama alanımız dışındadır. Zaten Hz. Peygamber tarafından bu kıssaların haber verilmesi de “haberî mucize” kabilindendir. Çünkü Rahmet Elçisi, bu kıssaları bir yerden öğrenmiş veya uydurmuş değildir. Bu bilgiler ona ilahî vahiy yoluyla gelmiştir. Bu yönüyle kıssalar O’nun peygamberliğinin delilleridir.

Yazarlar