30 Mayıs 2020 Cumartesi

Muaviye Ama Hangisi

Prof. Dr. Adnan Demircan
Tarihte yaşamış liderlerin sevenlerinin ve nefret edenlerinin olması kaçınılmaz bir gerçek… Bu durum âlimler ve tarikat ya da cemaat liderleri için de söz konusu…
Muaviye de yaşadığı dönemin önemli siyasi şahsiyetlerinden biri… Gerek Hz. Ali’ye biat etmeyi reddederek onunla Sıffin’de savaşması, gerekse yirmi yıl devam eden iktidarı dönemindeki bazı icraatları sebebiyle vefatından sonra övenleri olduğu gibi eleştirenleri de olan bir lider…

Ateist ve Deistlere Güvenmemenin 100 Nedeni

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 
Ateist ve deist çevrelerden biri ya da birileri oturmuş Kur’an’ın tercümelerinden yola çıkarak “Kur’an’a inanmamanın yüz nedeni” veya “Kur’an’a neden mi inanmıyoruz” adı altında yüz veya doksan dokuz maddelik bir çalışma (!) yapmışlar ve bunu sanal ortamda paylaşmışlar. Kendilerince Kur’an’ı bir güzel payladıklarını düşünmüşler. Ancak kendilerine ve saptadıklarına çok da güvenmedikleri için altına veya üstüne bir isim yazamamışlar. Nasıl yazsınlar ki, ortaya koydukları hususların neredeyse tamamı bilgisizlik ürünü veya çarpıtma! En azından bir çalışmada anlamak ve gerçeği aramak gibi bir amacın bulunması gerek ama bu yaptıklarında ondan zerre kadar iz görünmüyor. Çamur at izi kalsın yaklaşımının çarpıcı bir örneği. Peki, niye bunu dikkate aldık? Maalesef bu tür uyduruk metinler, her ne kadar Kur’an’ı gereği gibi bilenlere veya cami sohbeti düzeyinde din bilgisi olanlara zerre kadar zararı olmasa da, başta hayatın en çalkantılı evresini yaşayan gençler olmak üzere yeterli bilgisi olmayan birçok kişinin zihnini bulandırabilir. Şeytanın insana vesvesesi de böyle değil mi? Üstelik cevap verilmemesi bu tür vesvese verenleri daha bir cesaretlendirir, saf ve temiz insanları yanlış düşünmeye götürebilir. İşte bu düşüncelerle biz de hem onların çarpıtmalarına cevap vermek hem de yüzlerine ayna tutmak için yüz maddelik bir metin hazırladık. Belki bu aynaya bakarlar, yüzlerindeki o ilk günkü masumiyetin ve berraklığın nasıl değiştiğini ve yok olduğunu görürler de o sayede gerçeği yakalarlar. Böylece hem kendilerini hem de başkalarını aldatmaktan kurtulmaya bir yol bulurlar. Buyurun işte size ateistlere ve deistlere güvenmemenin 100 nedeni: 

25 Mayıs 2020 Pazartesi

Araştırmanın ve Bilimin Gayrimeşru Olduğu Yargılar Dünyası

Prof. Dr. Adnan Demircan
İhtisas alanımın içinde ihtilaflı ve Müslümanların canını acıtan, aslında içlerine pek sinmeyen ama bir şekilde tevil ederek kendi kendilerini ikna etmeye çalıştıkları önemli bir dönem de giriyor. Hz. Osman ve Hz. Ali dönemleri… Bu konudaki araştırmalarım ve okumalarım otuz yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Hala süren çalışmalarıma başladığım zamanki görüşlerim ile şimdikiler arasında uçurum var.

Hz. Peygamber’in (sav) Gençlere Gösterdiği Özen ve Verdiği Değer

Prof. Dr. Âdem APAK
Son semavî din olan İslâm bütün insanlık için evrensel mesajların yanı sıra aynı zamanda bir eğitim sistemi, toplumlar ve insanlar arası ilişkilerin temeli olan bir değerler ve davranışlar düzeni getirmiştir. Zira evrensel mesajlar ile bunların hayata yansımasını temin eden eğitim sistemi olmaksızın İslâm’ın bir hayat dini haline gelmesi mümkün değildir. Davranış düzeni konusunda en güzel örnek ise bu dinin tebliğcisi Hz. Peygamber’dir. Özellikle toplumların ümidi ve geleceği olan gençlerin yetiştirilmesinde peygamberî öğretinin tespiti ve takibi büyük önem arzeder. Dolayısıyla Rasûl-i Ekrem’in (sav) gençlere yaklaşı­mını, onlarla ilişkilerini doğru bir şekilde tespit etmek, onun tavır ve davranışlarının gerisindeki temel prensipleri kavramak ve gelecek nesilleri bu doğrultuda yetiştirmek her Müslüman ferdin ve cemiyetin en öncelikli hedefi olmalıdır.

19 Mayıs 2020 Salı

Bir Çay Bardağının Çektirdikleri

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma
            Allah’a karşı olan görevler”ini yapmayan insanlara karşı görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışan “görevli Korona”, hakkıyla görevlerini yerine getiriyor, “nankör insanoğlu” ise Yaratıcılarına karşı isyanda inat edip duruyorlardı. Bütün “Müslüman devletleri(!)”nde ilhȃd başını almış gidiyor, Mümin(!) olduklarını söyleyenler de,  قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان “ Hadis-i şerifini duymazlıktan gelip günlerini gün ediyorlar. İşte bu dünya insanlarına karşı, hiçbir insanın çıplak gözle göremediği Korona, görevini hakkıyla yerine getiriyor, insanlara Yaratıcı’yı hatırlatıyor, adeta O’na kul olmaya davet ediyordu. Derken, “Sayın Korona”, nükleer bombalarıyla, biyolojik silahlarıyla Şeytana taş çıkartacak seviyede böbürlenip bütün insanlığı yok edebileceklerinin havasını atan müstekbirlerin, tamamını teslim aldı. 

9 Mayıs 2020 Cumartesi

Ah Be Korona Savurdun Hepimizi Bir Yana

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
Tam da böyle dedim işte. Korkmayın kimseler duymadı, kendi kendime söylendim. Acayip korkmuşuz bu koronadan. Adını bile ağzımıza almaktan çekiniyoruz. Bundan olsa gerek bir haller oldu bu sıralar bana. Dönüp duruyorum bir o yana bir bu yana. Kendi kendimle konuşuyorum. Bilirim cemaziyel evelimi bu bende eski bir vaka. Şimdilerde biraz abarttım galiba. 

Yazarlar