6 Ekim 2019 Pazar

Bir Cami İmamı Olan İbn Arabi’nin Hocası Ebû Abdullah Muhammed b. Kassûm’un 24 Saati

Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Muhyiddin İbn Arabî’nin hocalarından Ebû Abdullah Muhammed b. Kassûm Endülüs’te Maliki mezhebine mensup bir cami imamıdır. İbn Arabî, ondan taharet ve namaz bilgilerini öğrendiğini ifade eder. Ayrıca küçük yaştan itibaren yazmaya meraklı olan İbn Arabî, bu zattan yazma yönünde büyük teşvik görmüştür.  Nitekim bir gün yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hocasının kağıt satın aldığını görür ve merak eder sorar. Cevap sadedinde hocası ona, kendi üstadı olan Ebû Abdullah b. Mücahid’in “Ölmeden önce eğer fırsat bulursan ilim ve edebiyat ile ilgili yazmaya yönel” şeklindeki tavsiyesini aktarır.

1 Ekim 2019 Salı

İcazetli


İCAZETLİ
Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Sabahın alacakaranlığı henüz aydınlanmak üzereydi. Kuşların ve böceklerin sabahın seheriyle birlikte diri ve net sesleri kulaklarda çınlıyor, insanın ruhuna ayrı bir canlılık veriyordu. Sabah zor uyanmıştı ama tabiatın neşesi, bütün uykusunu kaçırmış, kuş sesleri diriliş muştusu olmuştu adeta. Sesleri ayırt etmek istiyordu ama acelesi vardı. İçinden bu saatlerde uyanık olmak lazımmış, diye düşündü. Telaşla yürümeye devam etti. Telaşı namaza yetişmek içindi.

Yazarlar