6 Ekim 2019 Pazar

Bir Cami İmamı Olan İbn Arabi’nin Hocası Ebû Abdullah Muhammed b. Kassûm’un 24 Saati

Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Muhyiddin İbn Arabî’nin hocalarından Ebû Abdullah Muhammed b. Kassûm Endülüs’te Maliki mezhebine mensup bir cami imamıdır. İbn Arabî, ondan taharet ve namaz bilgilerini öğrendiğini ifade eder. Ayrıca küçük yaştan itibaren yazmaya meraklı olan İbn Arabî, bu zattan yazma yönünde büyük teşvik görmüştür.  Nitekim bir gün yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hocasının kağıt satın aldığını görür ve merak eder sorar. Cevap sadedinde hocası ona, kendi üstadı olan Ebû Abdullah b. Mücahid’in “Ölmeden önce eğer fırsat bulursan ilim ve edebiyat ile ilgili yazmaya yönel” şeklindeki tavsiyesini aktarır.

Muhyiddin İbn Arabî, hocası olan bu zatın 24 saatini şöyle anlatır:
“Hocam, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar zikirle meşgul olur, güneş doğduktan sonra iki rekat namaz kılar ve evine gider; eğer oruçlu değilse kahvaltısını yapar, duha namazını kılar ve bir müddet uyur. Kalktığında abdestini alır, eğer belli bir işi yoksa Allah’ın zikri ile meşgul olur. Öğlen vakti geldiğinde mescide gider, ezanı okur ve evine döner, ezan ile namaz arasında bir boşluk bırakıldığından namaz vakti gelene kadar evinde nafile namaz kılar. Öğle namazını kıldıktan sonra hemen nafile kılmaz daha sonra meratip sünneti kılar. Sonra mushafı alır ve tertil üzere beş cüz Kur’an okur. İkindi vakti geldiğinde ezanı okur, nafile namazı evine gidip kılar, cemaat toplandığında onlara ikindi namazını kıldırır ve tekrar evine dönüp akşam vaktine kadar zikirle meşgul olur. Akşam namazı için mescide çıkar ezanı okur ve namazı kıldırdıktan sonra evine girer. Yatsı vakti geldiğinde kandili yakar, ezanı okur ve namazı kıldırır. Bütün namazlar bitip evine döndüğünde o içinde söylediği sözleri, yaptığı hareketleri ve bütün bir hafaza meleklerinin kaydettiği hususları gözden geçirir yani bir günün muhasebesini yapar. İşte onun gündüzü böyle geçer. Artık gece başlamıştır, yatağına uzanır ve uykuya dalar. Gecenin bir kısmı geçtikten sonra kalkar eğer ehline yaklaşmış ise güsul abdesti alır, namaz mahalline geçer ve sabah oluncaya kadar Kur’an okur. Sabah olduğunda mescide gider ezan okur ve evine dönüp sabah namazının sünnetini kılar ve bir müddet zikir ile meşgul olur. Sabah aydınlığı ortalığı kapladığında çıkar ve insanlara sabah namazlarını kıldırır. Bu hal Ebû Abdullah’ın hayatında sürekli tekrar eder.”
(bk. Muhyiddin İbn Arabî, Muhâdaratü’l-ebrâr, I, 7, 10; İbn Arabî,Risâletü Rûhi’l-Kuds,s. 99-101; Mahmud el-Gurâb, Şerhu Risâleti Rûhi’l-Kuds, s. 85-87. Tükçesi için bk. Cağfer Karadaş, Muhyiddin İbn Arabi ve Düşünce Dünyası, Otto Yayınları, Ankara 2018, s. 50-51)
06 Safer 1441 / 05 Ekim 2019

0 yorum:

Yorum Gönder

Yazarlar