31 Ekim 2021 Pazar

Dört Halife Üç Cinayet


DÖRT HALİFE ÜÇ CİNAYET

Mustafa AK

2003 yılında Kurtlar vadisi başlarken üç cinayet ile başlamıştı. Sonrasında buna bağlı olarak hikâye gelişti. 97 bölüm Perşembe akşamları insanları eve bağlayan bir yapım ortaya çıktı. Olay örgüsü üç cinayetle başlamıştı. İşte Müslümanların tarihinin dönüm noktaları da üç farklı zamanda ve aynı makamda görev yapan üç halifenin öldürülmesidir. İslam tarihindeki üç cinayet en az 970 bölümlük dizi ve asırlara mal olacak tecrübeye sığmalı iken dini, kültürel ve siyasi nedenlerle bırakın film yapmayı hakkında nitelikli olarak çok az kitabın yazıldığı bir saha olmuştur.

29 Ekim 2021 Cuma

Dün Söylenmişse Doğrudur

 

Ebû Ömer b. Dâvud

İslam ilim geleneğinde geçmişe ilgili anlatılanların sıhhati konusu ciddi bir mesai ve bu alanda birçok eser telif edilmesine sebep olmuştur.


26 Ekim 2021 Salı

Ben Bilirim


Ebû Ömer b. Dâvud

İnsanlar hakkındaki yargılarımız çok sınırlı bilgilere dayanıyor. Ama onlarla ilgili koca koca sözler sarf etmekten kaçınmıyoruz, bazen onları iyiliğe örnek, bazen de kötülüğün kaynağı olarak gösteriyoruz.

Sadece kahvehane sohbetlerinde ya da dost meclislerinde dillendirdiğimiz yargılardan söz etmiyorum. Sosyal bilimler alanındaki yargılarımızın çoğunun bir zaafına dikkat çekmek istiyorum.


25 Ekim 2021 Pazartesi

Site Devletleri ve Medine- II


SİTE DEVLETLERİ VE MEDİNE- II

Prof. Dr. Cahit Külekçi

Bir önceki yazımızda, Allah Resûlü’nün hicretten sonra Medine’de kurumsallaştırmaya gayret ettiği bir yapıdan bahsetmiş, bu yapının çeşitli isimler/ nitelemeler altında incelendiğini ve bunlardan en önemlisinin de hiç kuşkusuz Medine’nin bir site devleti olarak nitelendirildiğine temas etmiştik. Bu çerçevede Medine Vesikasının da alt maddeleriyle toplam elli iki maddeden oluşan bir tür anayasa hükmünde değerlendirildiğini fakat bu bağlamda cevaplanması gereken birkaç soru bulunduğunu da kendi lisanımızca ifade etmiştik.

19 Ekim 2021 Salı

Kitapta Yeri Var


Ebû Ömer b. Dâvud

İnsanoğlu muhatap olduğu bir durumu yorumlamak, değerlendirmek ve yargıda bulunmak için kolektif hafızaya müracaat eder. Bu yol, en kestirme meşrulaştırma yoludur. Orada işine yarayacak bir şey bulamazsa onu da üretebilir, ama bu bizim konumuzun dışında şimdilik...


Define avcısı misali meşrulaştırma için arayış içinde olan kişi bulduğu ayet, hadis, kelam-ı kibar, geçmişte yaşanmış bir olay veya deneyime panter gibi saldırarak ona sahip çıkar.

Yıllar önce bir şeyhe intisap etmiştim. Teşehhüt miktarı bir bağlılıktan sonra Şeyh’in yolundan değil kendi yolumdan yürümeye karar verdim. Henüz çocuk olduğum yıllardı.

18 Ekim 2021 Pazartesi

Çaktırma! Ben Diyorum, Ama Sen “Allah Diyor” Diye Bil

 

Ebû Ömer b. Dâvud

 

Allah’ın kitabını okuyan her insan bir şeyler anlar. Anladıklarımız arasında benzerlikler de var, farklılıklar da… İşin tabiatı böyle. Eğer herkes aynı şeyi anlasaydı, hepimiz birbirimize benzerdik. Bana sorarsanız çok sıkıcı olurduk. Kim sürekli kendisinin fotokopisi olan birisiyle yaşamak ister ki!


17 Ekim 2021 Pazar

Tarih ve Tarihçi


TARİH VE TARİHÇİ

Yazar: Adnan Demircan

Beyan Yayınları, İstanbul 2016, 175 s.

Engin SANDIK[1]

Adnan Demircan tarafından kaleme alınan eser, 2016 yılında İstanbul’da Beyan Yayınları tarafından basılmıştır.

Ana planına bakıldığında eserin önsöz, giriş, beş bölüm, sonuç ve ek’ler kısımlarından oluştuğu görülmektedir. Önsözde yazar önemli sorunları, usul ve metodoloji noktasında sahadaki eksiklikleri dile getirmekte, tarih alanındaki bazı hususları eleştirmektedir. Ayrıca eseri kaleme almadaki amacı ve yöntemlerini belirten yazar, faydalandığı kaynakların da bir kısmı hakkında bilgi vermektedir.

15 Ekim 2021 Cuma

Hakikatte Bütünlük

 


HAKİKATTE BÜTÜNLÜK

Cağfer KARADAŞ

Ne demiştik? “Ben bilirim”, “Ben bulurum”, “Ben kurtarırım” diyenler kendilerini ve başkalarını aldatanlardır. Hepsi birden aldananlardır. Aldatan da aldanan da kaybeder. Biri sahtekârlığından diğeri tamahkârlığından.

Bunlar birkaç tipten oluşur: Kimi göksel âlemle ilişki kurduğunu iddia eder, kimi gökteki yıldızlardan yorum üretir, kimi ilahî alandan bilgi aldığını ihsas eder, kimi düşe yatıp ermiş havasına girer, kimi ise gündüz gözü kimsenin görmediğini görür… Çoğaltmak mümkün bu örnekleri. Akıllı sanılan bazı insanların yanlış yorumları da bu tiplere dayanak teşkil eder.

8 Ekim 2021 Cuma

Tarih Din Değildir

 

Ebû Ömer b. Dâvud

 

Her inancın bir geçmişi var. Geçmişi yoksa ona bir geçmiş hazırlanır. Bu sebeple geçmiş ile inanç arasında sürekli bir ilişki olması anlaşılabilir bir durum…

Yazarlar