10 Aralık 2021 Cuma

İslam Tarihindeki İlk Kadın Hakları Savunucusu


İslam Tarihindeki İlk Kadın Hakları Savunucusu

İbrahim Halil ER

Feminist tabirini kullanmak pek hoş olmasa da durumu izah edecek başka kelime bulamadığımızdan şimdilik ödünç almış bulunmaktayız. Daha doğru bir kavram önerenler olursa seviniriz. Umumi talep üzerine Feminist kelimesini "Kadın Hakları Savunucu" olarak değiştirdim.

Mübarek annelerimizden Ümmü Seleme Resulullah'a şöyle bir sitemde bulunur:

- "Ey Allah'ın Resulü! Kur'an'da hep erkeklerden söz ediliyor. Buna karşılık biz kadınlardan hiç bahsedilmiyor."

Bu sitem üzerine şu ayet nazil olur:

"Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler; mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar; özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar; sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; ırzlarını koruyan erkekler, ırzlarını koruyan kadınlar; Allah'ı çok anan erkekler, Allah'ı çok anan kadınlar var ya; işte Allah bunlar için bir af ve büyük bir ödül hazırlamıştır." (Ahzap 35)

Ayete baktığımızda her konuda kadın ve erkeğin birlikte zikredildiği bir anlamda onların eşitliğine vurgu yapıldığı gibi, Hz. Seleme'nin sitemine hem cevap ve hem hak verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Hz. Safiye'nin kadınların statüsünü ve bir anlamda Allah indindeki durumunu sorması da o dönemdeki kadınların özgür düşünce sahibi olduklarını ve cinsiyetlerinin haklarını da savunduklarını göstermektedir.

YİNE ÜMMÜ SELEME'NİN SİTEMİ VE YİNE BİR AYET

İslam Tarihindeki ilk kadın hakları savunucusu Ümmü Seleme'nin sitemleri devam etmektedir. Aslında iyi ki de sitem etmiş ve böylece kadın konusunda Kur'an'da daha net ayetlerin nazil olmasını sağlamıştır.

Şöyle buyuruyor Resulullah'a annemiz:

-"Erkekler gazveye katılıyor. Ama biz katılamıyoruz. Bu yüzden bize mirastan onların aldıklarının yarısı kadar düşüyor."

Bunun üzerine Nisa 32. ayet nazil oluyor. Ayet şöyle cevaplıyor bu sitemi:

"Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyiniz. (Yani keşke erkek olsaydık demeyin) Erkeklerin de kazandıklarından bir payları var, kadınların da kazandıklarından bir payları var. Allah'ın lütfunu isteyiniz. Şüphesiz Allah, her şeyi bilmektedir." (Nisa 32)

Bir kadının serzenişine Yaradan cevap veriyor. Kızmıyor, dışlamıyor. Ne kadar güzel.

Bu aynı zamanda Müslümanların uygulamaları gereken bir tebliğ metodu...

Kimseyi küçümsemeden sorularını/sorunlarını samimi bir şekilde çözmeye çalışmak...

ÜMMÜ SELEME'NİN SERZENİŞİ VE YİNE BİR AYET

Ümmü Seleme Resulullah (sav)'a sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! Kur'an'da hicretle ilgili olarak hep erkeklerden söz edilmekte, ama nedense kadınlardan hiç bahsedilmemektedir."

Onun bu haklı serzenişi üzerine Al-i İmran 195. ayeti nazil olur:

"Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır." (Al-i İmran 195)

Bu ayet ile Ümmü Seleme hazretlerinin serzenişine cevap verilmiş olduğu gibi, Allah'ın yanında cinsiyetin değil, amellerin önemli olduğu vurgusu yapılmış oldu.

2 yorum:

  1. Keşke bağlamıyla birlikte kaynaklar verilseydi. Zira aynı konularla ilgili başka kadın sahabilerin de adları zikredilmektedir. Ayrıca bu yazıları uzman bir İslam tarihçisi okusa öyle yayınlansa daha iyi olmaz mı? Profesörler yazılarında kaynak veriyorlar da araştırma görevlileri niye kaynak göstermiyorlar?

    YanıtlaSil
  2. Değerlendirme ve katkınız için teşekkür ederiz. Yazarımız üniversitede görevli değil. İslam Tarihi ve Medeniyeti'nin farklı konularına ilgi duyan ve müktesebatını yazarak paylaşan biri olarak kaynaklarla ilgili önerinizi okuyacağını ve değerlendireceğini düşünüyoruz. Yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup maddi hata dışında önerimiz olmamaktadır. Bu ilke sitemizin hassasiyetle uygulamaya çalıştığı bir ilkedir. Yazarların bütün görüşlerine katılmamız ya da yazarlarımızın birbirlerinin görüşlerini paylaşmalarının söz konusu olamayacağı malumunuzdur. Saygı ve muhabbetle... (Editör)

    YanıtlaSil

Yazarlar