31 Temmuz 2018 Salı

Edep Yahu!


Edep Yahu!
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma
Eskiden toplumumuzda “edep yahu” diye bir ahlâk kanunu vardı! Müslüman toplumunun yüzde doksan dokuzu da buna uyar edeplerinden taviz vermezlerdi. Yani edepsizlik yapmaz, insan gibi yaşarlardı! Eskilerimiz belki fakirdiler amma, gönülleri sevgi ve samimiyetle taşardı. Yani gönülleri, henüz modernizm zehiri ile zehirlenmemişti. Çünkü Allah korkusu diye bir şey vardı. “Re’su’l-hikmeti mehafetullah” diye bir umdeleri vardı Müslümanların! Müslüman, Müslümana iftira atmaz, kendi hevâlarına göre hareket etmezlerdi. Müslümanlar ahlâk diye bir şeye inanırlardı. Yani ahlâksız değillerdi! Başkasının söylemediğini, ona izafe edilmesinin ahlâksızlık olduğunu bilir, inanır ve ona göre hareket ederlerdi. Şimdi ise o “Allah korkusuna dayalı ahlâk sistemi” terk edilip, onun yerine “tango ve entel Müslümanlar” çıktı ortaya. Bunlar Resûlullah’ı bilmez, kendi ırklarından olmadığı için onu sevmez, onun Sünneti’ni kendisine rehber edinmez, İslâm’ın ne olduğundan habersiz, Kur’an ayetlerini bile kâle almayan, “whatsapçı İslâmcılar”dır ki; bunlar, kahve köşelerinde oturur, nargile çeker, onu-bunu çekiştirir ve kendi isimlerini ortaya çıkarmaktan korkan(çünkü kendi isimlerini verirlerse, hiçbir şey olmadıkları ortaya çıkar) ve tek sermayeleri slogan olan müfterilerdir! Kur’an-ı Kerim’e inanmadıkları için, Allah’ın, “size bir haber geldi mi, onu araştırınız” ayet-i kerimesine inanmadıklarından, ya da cehaletlerinden dolayı bilmediklerinden, araştırmadan, birilerine bir şeyler izafe ederler; daha doğrusu iftira ederler!. Bu taife-i cahiliye, asla kitap okumadıklarından, sadece internetten beslenirler. Özellikle yalan haberlere bayılırlar. Sansasyon yapmak için, zîrlerindekini açıklamaktan korktuklarından, hezeyanlarını, başkalarına söyletmeye çalışırlar! Oysa o başkalarının, bu haber hırsızı müfterilerin mekrinden haberi bile yoktur!

 Be hey mahlûklar! Bir şey söyleyecekseniz, neden onu söylemekten korkuyor, onu bu fakire söyletiyorsunuz! Siz cehaletinizden, kendinize göre hizmet ettiğinize inanıyor, benim söylemediğimi bana söyletiyorsunuz! Biliniz ki bu alçaklık size bir şey kazandırmaz. Yine biliniz ki ben, Allah’tan başka hiç kimseden korkmaz, inandığını söyleyen birisiyim ve hiç kimsenin hezeyan dolu iftiralarına da muhtaç değilim!
Adını sanını duymadığım kendiniz gibi İslâm cahili artistleri makalelerime koyduğum şeklindeki hezeyanlarınızı da şerefsizliğinize veriyorum.
Arkadaş! Bir bildiğin varsa, bunu kendi ağzından söyleme cesaretini neden gösteremiyorsun?
Benim söylemediklerimi/yazmadıklarımı, söylüyor ve yazıyor göstermeniz size bir şey kazandırmaz!
Şayet inanıyorsanız, biliniz ki sizi de murakabe eden Allah vardır!
Yâ Rabbi! Bizi cahillerin cehlinden, müfterilerin iftiralarından ve münâfıkların nifaklarından koru. Âmin…

1 yorum:

Yazarlar