15 Şubat 2024 Perşembe

Gazze Saldırısı ve Kesinleşen Sonuçları

GAZZE SALDIRISI ve KESİNLEŞEN SONUÇLARI

Doç. Dr. Cuma KARAN

Her saldırı veya savaşın buna karşı gelişen her savunmanın kendi içinde farklı ve çok boyutlu sonuçları vardır ki bunlar genelde savaşın sonunda belli olur. Ancak direkt konuya girmek gerekirse; İsrail Gazze saldırısı henüz bitmeyen, devam eden bir savaşta kesinleşen bazı sonuçları hanesine yazdı ki; bunları şöyle sıralamak mümkündür:

1.   Hamas çapulcu bir örgüt değil, İsrail’in gayri insani uygulamaları sonucu ortaya çıkmış bir direniş hareketi olup muhatap kabul edildi.

2.   İsrail, hak, hukuk vs. alanlardaki uygulamaları ile bir devlet standardında olamadığını ortaya koydu.

3.   İsrail, soy kırım yaparak, kendi tarihindeki soy kırım edebiyatı ile oluşturduğu mağduriyetini kendi eliyle çöpe atmış ve kendini tekzip etmiştir.

4.   Dünyanın her tarafında azınlık olarak yaşayan Yahudiler’e karşı bir nefret duygusunu kendi eliyle oluşturmuştur.

5.   Herkesin gözü önünde işlediği acımasız zulmü görsel ve sanal medyanın etkisiyle insanlık ailesinin her ferdine ulaşmıştır. Bu leke asla silinmeyecek ve vicdan-ı ammede hep yankılanacaktır.

6.   Dünya siyasilerini rehin alan Siyonizm ile köşe başlarını elinde tutan Yahudiler deşifre oldu. Artık halklar, ‘niye İsrail’e bir şey demiyorsunuz’ diye yöneticilerine hesap soracak noktaya geldi.

7.   Dünya genelinde, insani bazı kavramları dillerine pelesenk eden devletlerin bu konudaki yalan ve ikiyüzlülükleri ortaya çıktı ve maalesef;

a.   İnsanlar Haklarının Dokunulmazlığı,

b.   Sivillerin Can Güvenliği,

c.   Çocuk ve Kadının Masumiyeti,

d.   Mabet ve Hastanelerin Dokunulmazlığı,

e.   Yerleşim Yerlerinin Hürmeti,

f.    Doğa ve Çevrenin Önemi,

g.   Orantılı Güç Kullanma Gerekliliği,

h.   Nefsi Müdafaanın Haklılığı,

i.     Basının Haber Alma Hürriyeti, gibi modern dünyasının kendi menfaatleri için kullandıkları tabuları kendi elleriyle yerle bir oldu.

8.   İsrail’in yenilmezlik algısı bozuldu, vahşeti bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı.

9.   En modern teçhizatla donatılan ordusunun dünyanın en zayıf ve korkak ordusu olduğu ortaya çıktı ki; göz önünde olmayan bir Hamas bozguna uğramasına yetti.

10.   İslam coğrafyası liderlerinin farklı kimlikleri ortaya çıktı. Sözde İsrail’e karşı oldukları halde kapalı kapılar arkasında devam ettirdikleri iş birliklerinin gün yüzüne çıkmasıyla toplumları, kısmen uyanmış ve gelecek nesiller için silinmez kayıtlar ortaya çıkmıştır. Artık birileri “Filistin edebiyatı” ile toplumları kolay kolay kandıramayacaktır.

11.   Filistin halkı tek vücut olarak yaşlısı-genci, kadını-erkeği, Hristiyan’ı-Müslümanıyla bir oldu. Beraberce bombalara maruz kaldı, öldü ama vatanlarını terk etmedi.

12.   Filistin halkı, özellikle mücahit doğuran kahraman annelerin ağızlarındaki “Allah’a hamd olsun, çok şükür, Allah bize yeter” gibi muvahhit cümleleriyle, güçlü imanlarını ortaya koydu, ölümlere meydan okuyarak; umuda ve özgürlüğe hayat oldular.

13.   Gerçek imanın nasıl olması gerektiğini 2 milyar MÜSLÜMANA gösterdiler.

14.   Dinin nasıl bir dayanak olduğunu bütün dünyaya an be an izlettiler.

15.   İnançsızlıktan bunalmış insanlar, sabır ve tahammül örnekleriyle dolu bu direniş karşısında İslam’ı merak ile ona yöneldiler. Bu yönelişler Hudeybiye sulhundan sonra gelenlere ne kadar da benziyor.

16.   Bütün cemaat, mezhep vs. hususlardan bağımsız, doğrudan uydu üzerinden Gazze’yi izleyen insanlar, İslam’ı yeni ve taze, temiz şekliyle, semadan iner gibi tanıma fırsatı buldu. Gazze Müslümanlarının sabrı, sükûneti ve vakarını inceleyenlerin yakın bir gelecekte fevc fevc İslam’a girdiklerini görmek sürpriz olmayacaktır.

17.   Hamasın esirlere gösterdiği insani muamele ile İsrail’in medeni sivil halka gösterdiği vahşetin mukayesesi çok yapıldı ve yapılacak belki de ders kitaplarında okutulacaktır.

18.    Hareket eden her varlığı kurşuna dizen İsrail askeri, dünya savaş tarihine iğrenç örnekler olarak girecektir. Kurşuna dizdikleri koyunlar, onların hiçbir ahlaka sahip olmadıklarını göstermektedir.

19.   Defnedilmiş cenazeleri bile buldozerlerle çıkaran İsrail, artık hiçbir ahlaki değere sahip olmadığını dünyaya ve gelecek nesillere gösterdi.

20.   Dünya devlet liderleri Siyonizm’e teslim oldukları halde halklarının ne kadar özgür ve güçlü olduğunu aylarca süren protestolar gösterdi.

21.   Doğu Müslüman toplumların üzerlerine sinmiş baskı ve idarecilerine teslim olmuş iradeleriyle, Aziz İslam’ın gerçek temsilcileri olamayacakları anlaşıldı.

22.   İman etmiş, Allah’a kul olan bir kimse hiç kimseye kul olmaması gerekir, hakikati, Müslüman toplumların kendi imanlarını kontrol gereğini ortaya koydu. Zira Müslüman toplumların protestoları bile ancak idarecilerinin izniyle gerçekleşiyor.

23.   Nice az ordular büyük orduları yener” ayetinin hakikati bir daha kendini gösterdi.

24.   Küfrün tek millet olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Ancak kardeş olması gereken Müslümanların kardeşliği “sözde” kaldı. Bu da ciddi bir iman krizinin yansımasının sonucu olarak tescil edildi.  

25.   İslam coğrafyasında, hükümetlerin güdümünde kalan çoğu STK’ların kendi özgün ağırlıkları ve özgürlükleri olmadığı anlaşıldı.

26.   İsrail’in zulmü bazı Batı devletlerinin siyasetçilerinde istifaları getirirken İslam ülkelerinin siyasilerinde bir istifa dahi çıkmadı. (Çok manidardır!!)

27.   Gazze insanı; çoluk-çocuk, kadın erkek demeden hep beraber şehid olarak izzetiyle ebediyeti hak ederken, bizler ancak buna seyirci kalmanın zilleti içinde sessizlik örtüsüne büründük, izzeti kaçırdık, bu zillet hepimize yeter.

28.   Asırlardır Müslüman toplumların birbirlerini öldürerek emellerine alet ettikleri “şehidlik” kavramı, Gazze’de asli hüviyetiyle tekrar hayat buldu. Onlar Uhud’taki gibi yıkanmadan, yan yana, elbiseleriyle defnedilirken, bazılarına kefen dahi bulunmadı. “Mücahid, muvahhid, şehid” ıstılahlarına canlı örnekler oluştu.

29.   “İsrail Müslümanların tükürüğüyle boğulur” sözü doğru ise o zaman “Müslümanların varlığı” tartışma konusudur.

30.   Müslümanlar liderlerin İsraili “kınama” ile en ağır (!) bir şekilde cezalandırmaları, yarım asırdır ne kadar istikrarlı bir politika izlediklerini ispatlamış oldular.

31.   Müslümanlar toplum bazında İsrail’in malları diye sakızı bile boykotla elinden geleni yaparken, hükümetlerin ticari kalemlerinin hiçbirinden vazgeçmemeleri gelecek nesiller nezdinde de ikiyüzlü olarak anılacaklarını gösterdi.

32.   Geleceğin film ve edebiyat dünyasında İsrail’in zalim, Filistin’in mazlum ve kahraman rolünü hiç kimse değiştiremeyecektir.

33.   Hollywood film sahnelerindeki yapay savaş sahneleri İsrail’in canlı savaş uygulamaları karşısında çok sönük kalıyor. Artık yapay savaş sahnelerine gerek kalmadığından Hollywood’un iflası an meselesidir.

34.   Her türlü imkânsızlıklara ve aile bireylerinin şehit olmasına rağmen “elhamdülillah” diyen Filistinliler ile her türlü nimete rağmen hayattan hep şikâyet eden ve ağzına bir türlü “elhamdülillah” nasip olamayan bizlerin ne kadar zavallı olduğu anlaşıldı. Zor durumdayız vesselam.

35.   Dünyada 200 ülke, İslam İş birliği Teşkilatı’na (İİT) üye 57 devlete rağmen Müslüman olmayan Güney Afrika ülkesinin İsraili mahkemeye vermesiyle, dünya devletlerinin namusunu kurtararak tarih açısından alkışlanan kategoriye girerken, İslam ülkeleri utanç kategorisinde kendilerini mahkûm ettiler. Allah kurtarsın…

36.   İslam ülkelerinden sadece Malezya limanlarına İsrail gemilerinin giriş ve çıkışını yasakladı. (https://www.trthaber.com/haber/dunya/malezya-filistin-zulmu-nedeniyle-israil-baglantili-gemilerin-limanlarina-yanasmasini-yasakladi-822278.html) Maalesef Türkiye Ulaştırma Bakanı, 7 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Türk limanlarından İsrail’e 701 gemi sefer yapıldığını ve bunun da günde ortalama 8 gemiye tekabül ettiğini açıkladı ve bu beyanı dürüst bir açıklama olarak kayda geçti. (11 Ocak 2024 tarihli gazete haberleri).

37.   Bir kısım basın, özellikle de “el-Cezire”, ölümüne ve çok sayıda çalışanını İsrail’in hukuk tanımayan bombalarıyla kaybetme pahasına, İsrail’in Filistin’de işlediği mezalimi ve katliamları dünyaya duyurmaktan geri kalmadı, mazlumun sesi oldu.

38.   İstisnaları saymazsak, doğu Müslüman toplum, liderlerin izni kadar bozulmuş vicdanlarından çıkan cılız seslerle komalık durumlarını ortaya koyarken, Batı toplumların özgür vicdanlarından yükselen sesler, liderlerine her gün zorluklar çıkarmaya yetiyor. İsrail’i kuran İngiltere: Filistin gösterilerine 'nefret yürüyüşü' diyen İçişleri Bakanını görevden aldı, (13.11.2023 tarihli haberler) Lahey Temyiz Mahkemesi, “ciddi insani hukuk ihlalleri yapılması riski” nedeniyle, en geç yedi gün içinde İsrail’e malzeme tedarikinin durdurulmasına hükmetti, (12.2.2024 tarihli haberler).

SONUÇ

İsrail bütün Gazzelileri imha edip topraklarına el koysa, günlerce aylarca zafer kutlamaları yapsa da sonuç olarak kaybeden İsrail olmuş ve geleceğini karatmıştır. Sadece kendisi değil, bütün bileşenleri ile beraber bütün dünya liderleri de kaybetmiştir. En çok da İslam Ülkelerinin başında yer alan münafıklar kaybetmiştir, hem de iki dünyada. Müslüman liderlerin bunca askeri yatırımları masum Filistinli yavrunun, kadının, sivil insanların katliamına engel olmadığı için o yatırımlar ahirette hesap kalemi olarak hepimizin önüne çıkarılacak ve o günün hesabı hiç de kolay olmayacaktır. Şu ayetin muhatabı mıyız?

“Size ne oldu da Allah yolunda ve “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!” diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise bâtıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı (tuzağı) daima zayıftır.” (Nisa, 4/75)


 

4 yorum:

 1. İsabetli bir tesbıt ve analiz olmuş ellerine ve dilne sağlık

  YanıtlaSil
 2. Öncelikle Allah razı olsun.
  Böyle bir yazıyı samimî ve açık yüreklilikle yazdığın için Rabbim kalemine ve ilmine kuvvet versin inşallah.
  Allah'ın rahmeti ve bereketi, zalimlere karşı haykıranların üzerine olsun inşallah.

  YanıtlaSil
 3. Öncelikle Allah razı olsun.
  Böyle bir yazıyı samimî ve açık yüreklilikle yazdığın için Rabbim kalemine ve ilmine kuvvet versin inşallah.
  Allah'ın rahmeti ve bereketi, zalimlere karşı haykıranların üzerine olsun inşallah.

  YanıtlaSil
 4. Kalemine sağlık on numara analiz olmuş

  YanıtlaSil

Yazarlar