22 Mart 2016 Salı

Siyer Araştırmaları

Müslümanlar tarafından tarih boyunca Hz. Muhammed’in (sav) insanlığa tanıtılması gayesiyle pek çok siyer kaleme almışlardır. Bu çalışmalar günümüzde de artarak devam etmektedir. Zira Rasûlüllah’ın (sav) hayatına anlama ve onu örnek almaya ihtiyaç hiçbir zaman sona ermeyecektir. Zamanın ve şartların değişmesiyle birlikte insanların anlayışları ve dünya görüşlerinin de farklılık arz ettiği için, asrımız insanına Allah Rasûlü’nü (sav) örnek sunulabilen bir anlayışla tanıtmak amacıyla yeni siyer eserleri yazılmalıdır.
Hz. Peygamber’in (sav) tanıtılmasını hedefleyen siyer kitapları genelde Hz. Peygamber’in (sav) bütün hayatını ele almakta, sırasıyla onun doğumu, çocukluğu, gençlik hayatı, risâleti, tebliğ mücadelesi, hicreti, hicret sonraki Medine’deki faaliyetleri, müşrikler, Yahudiler, münafıklarla ilişkileri, savaşları, fetihleri, anlaşmalarını nihayet vefatını ele almaktadır. Bir kısım siyer çalışmaları ise Hz. Peygamber’in (sav) hayatının herhangi bir kesitini yahut faaliyetlerinin herhangi birini konu edinerek derinlemesine incelemektedir. Hz. Peygamber’in Yahudilerle İlişkileri, Huneyn Savaşı, Hudeybiye Barışı, Mekke’nin Fethi, Hz. Peygamber’in Davet Mektupları, Medine’ye Gelen Elçiler, Veda Haccı ve Hutbesi gibi başlıklar dar çerçeveli konulu siyer çalışmalarına örnek olarak verilebilir.
Zaman zaman ülkemizde Hz. Peygamber’i (sav) ve onun siretini konu alan sempozyumlar düzenlenmiş, bu toplantılarda sunulan siyer muhtevalı tebliğler yayınlanmak suretiyle siyer literatürüne kıymetli katkılar sağlanmıştır. Bazen de gerek akademik, gerekse popüler dergiler müstakil Hz. Peygamber (sav) sayıları hazırlamak suretiyle siyerle doğrudan veya dolaylı makaleleri yayınlamışlardır.
Siyer Araştırmaları başlığıyla hazırladığımız bu çalışma yaklaşık 20 yıla ulaşan akademik hayatımızda siyer ile ilgili kaleme aldığımız akademik makalelerin, sunulan tebliğlerin ve siyer muhtevalı yayınlanan dergilerdeki bir kısım yazıların bir seçkisi şeklindedir. Birbiriyle konu alakaları dikkate alınarak belli başlıklar altında toplanan yazıların daha önce yayınlanmış olanları gerek dil ve üslup, gerekse kaynak bilgisi yönünden tekrar gözden geçirilip bir kısım ilavelerle yeniden düzenlenmiş, muhtefil zamanlarda yayınlanmış dergi veya sempozyum kitaplarında dağınık haldeki metinler konu uyumu da gözetilmek suretiyle belirli bir sunum çerçevesinde bir kitap haline getirilerek okuyucunun bilgi ve hizmetine sunulmuştur. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ilim dünyasına, özellikle de siyer müktesebatına mütevazı bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Yazarlar