18 Mart 2016 Cuma

Selçuklular ve Haçlılar Sempozyum

2016 yılının Haçlı seferleri çağrısının 920.yılı olması münasebetiyle, “Selçuklular ve Haçlılar” teması bu sempozyumda bütün yönleri ile ele alınacak, Selçuklu-Haçlı Seferleri mücadeleleri, Doğu-Batı ilişkileri ve etkileşimi, algılar, kaynaklar, imajlar, etkileri bütün yönleri ile inceleme konusu yapılacaktır.  

Konu Başlıkları
- Haçlı fikrinin ortaya çıkışında Selçukluların etkisi
- Haçlı Seferleri Sırasında İslâm Dünyası, Selçuklular ve Bizans
- Bizans, Avrupa ve Haçlılar
- IV. Haçlı Seferi, Katolik-Ortodoks Mücadelesi
- Haçlılar Karşısında Anadolu’daki Beylikler (Danişmendlileri, Artuklular, Erbil Atabeyliği, Zengiler)
- Haçlılar Karşısında Abbasi Halifeliği ve diğer İslam Devletleri
- Haçlı Seferleri Sırasında Doğu’da ve Batı’da Kültürel Durum
- Haçlı seferleri öncesi ve sonrasında Avrupa’daki Selçuklu ve Türk imajı/algısı
- Kültürel/Dinsel Etkileşimler, İhtida/İrtidat Hareketleri
- Haçlı Seferlerinin Avrupa’da yarattığı etkiler ve değişimler
- Haçlı Kaynakları, Türkiye ve Dünya’da Haçlı Tarihçiliği
-Doğu’da ve Batı’daki modern tarih yazıcılığında Haçlı seferleri söylemleri  

Önemli Tarihler Bildiri Özetleri İçin Son Tarih: 14 Ekim 2015
Kabul edilen Bildirilerin İlanı: 30 Ekim 2015
Bildirilerin Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2016  
İletişim E-mail: basvuru@selcukluvehaclismp.com
Telefon: Hilal Seyhan +90 332 352 81 11
Hatice AKSOY +90 332 223 13 26

Yazarlar