28 Şubat 2017 Salı

Ebû Ömer b. Dâvûd Yazdı: Çalışma


  Yaygın kanaatimize göre milletimiz çalışmayı pek sevmez. Ancak bu yargının kişilerin deneyimleriyle ilişkili olduğu açıktır. Çalışma kültürünün coğrafî, tarihî, beşerî farklı etkenler çerçevesinde şekillendiğini biliyoruz. İlkokul kitabında okuduğumuz bir karınca ve ağustos böceği hikâyesi vardır. Hala kitaplarda yer alıyor mu, bilmiyorum. Bizi çalışmaya teşvik etmek için yazılan hikâyenin ne kadar etkili olduğu tartışılabilir. Bir taraftan çalışmanın önemini anlatırken diğer taraftan ağustos böceğinin gününü gün ettiğini hatırlatır.
   Aslında İslâm, yaptığı işte Allah rızasını gözeten insanın çalışmasını anlamlı hale getirir. Bir Müslüman bu anlayışla dünyaya ait olan işleri de ibadet şuuruyla yapabilir. İnsanın kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak amacıyla yapacağı işler, ibadet haline dönüşebilir.
Başta peygamberler olmak üzere İslam’ın özünü anlama şansını yakalamış bütün insanlar, bu duyguyla yaptıkları işleri ibadet haline getirmişlerdir. Bilindiği gibi bizzat Peygamberler çalışarak hayatlarını kazanan insanlardır. Hz. Muhammed, ticaret yapardı. Hz. Zekeriya bir marangozdu. Hz. Musa ücret mukabilinde çobanlık yapmıştır (Kasas 28/27-28). Hz. Davud da kendi emeğiyle kazandığı helal rızkı yerdi.
   Hz. Peygamber fırsat bulduğunda Müslümanları çalışmaya teşvik etmiş; hem geçimlerini kimseye muhtaç olmadan sağlamalarını, hem de başka insanlara ve hatta diğer canlılara faydalı olmalarını istemiştir. Bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: "Herhangi bir Müslüman, bir ağaç diker, ya da bir ekin eker de ondan kuş, insan yahut hayvan yerse, mutlaka karşılığında bir sadaka sevabı alır."
   Birçok ayet ve hadisle insanı çalışmaya teşvik edebiliriz. Ancak insanları çalışmaya teşvik etmek için yaptığımız nasihatler, muhatabın zihin dünyasında bir karşılık bulursa anlamlı olur. Aksi takdirde içten içe bizimle dalga geçer. Çalışmaya yatkın biri, hayatı anlamlı kılmak için çalışırken, tembel biri tembelliğin felsefesiyle davranışını kutsayabilir.
   Yine de son sözü Allah’ın kelamına bırakalım: "Kim güzel bir iş işlerse onun güzelliğini artırırız. Doğrusu Allah bağışlayandır." (Şura 42/23).

ebuomerbindavud@gmail.com

0 yorum:

Yorum Gönder

Yazarlar