15 Ocak 2017 Pazar

Ermeniler ve Ermenistan Fetihleri

Siyasi ya da ideolojik söylemler içeren tezlerin çok yüksek bir soyutlama düzeyinde olduğu, bunların belirli bir metot çerçevesinde kanıtlanamayacağı ama aynı zamanda siyasi, ideolojik mülahazalara hizmet eden inşai/ kurgusal hüviyet arz ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü anılan bağlamda öne sürülen görüşlerin kesinlikle tarihe özgü kural ve usullere bağlı kalamayacağı açıkça ortadadır. Bu çalışma tarihi vakaların bir süreç içinde incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, Ermenilerle Müslüman toplumun, hangi devirde ve ne şekilde münasebet kurduklarına dair, siyasi ya da ideolojik söylemler içermeyen, bilgiler verme iddiasındadır.   

Yazarlar