4 Mayıs 2017 Perşembe

Hadislerden Hikâyeler 1 - Allah’ı Şahit ve Kefil Gösteren Borçlu

Ebû Ömer b. Dâvud 
Resulullah (s) Beni İsrail'den bin dinar borç para isteyen bir kimseden bahsetti. Beni İsrail'den borç talep ettiği kimse,
-Bana şahitlerini getir, onların huzurunda vereyim, şahit olsunlar, dedi.
Borç isteyen,
-Şahit olarak Allah yeter, dedi.
Adam,
-Öyleyse bana kefil getir, dedi.
Borç isteyen,
-Kefil olarak Allah yeter, dedi.
Adam,
-Doğru söyledin, diyerek belli bir vade ile parayı ona verdi.
Borç isteyen kişi deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek amacıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı, ama bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası alıp içini oydu. Bin dinarı sahibine hitabeden bir mektupla birlikte oyuğa yerleştirdi. Sonra oyuğun ağzını kapayıp düzledi. Sonra da kıyıya gidip şöyle diyerek odun parçasını denize attı:
-Allah’ım, biliyorsun ki, ben falandan bin dinar borç almıştım. Benden şahit istediğinde, "Şahit olarak Allah yeter!" demiştim. O da şahit olarak sana razı oldu. Benden kefil isteyince de, "Kefil olarak Allah yeter!" demiştim. O da kefil olarak sana razı olmuştu. Ben ise şimdi, bir gemi bulmak için gayret ettim, ama bulamadım. Şimdi onu sana emanet ediyorum!
Sonra oradan ayrılıp, kendini memleketine götürecek bir gemi aramaya başladı. Borç veren kimse de, parasını getirecek gemiyi beklemeye başladı. Gelen gemi yoktu, ama içinde parası bulunan odun parçasını buldu. Onu odun olarak yakmak üzere aldı. Odunu parçalayınca içinden para ve mektup çıktı.
Bir süre sonra borçlu kişi geldi. Bin dinar alıp adam gitti:
-Alacağını getirmek için aralıksız gemi aradım. Ancak beni getirenden daha önce gelen bir gemi bulamadım.
-Bana bir şeyler göndermiş miydin?
-Sana, daha önce bir gemi bulamadığımı söyledim.
-Allah senin odun parçası içerisinde gönderdiğin parayı senin yerine ödedi. Bin dinarına kavuşmuş olarak dön.
(Buhârî, “Kefale” 1; “Büyû” 10; “İsti'zan” 25)

0 yorum:

Yorum Gönder

Yazarlar