26 Temmuz 2017 Çarşamba

Hz. Peygamber Dört Eşliydi-I

 Prof. Dr. Mehmet Azimli 
Dünyada hakkında en fazla söz söylenen, en fazla yazı yazılan ve en fazla tartışılan insan herhalde Hz. Peygamber’dir. Bu tartışmalar bazen onu övmeye yönelik olduğu gibi bazen de onu karalamaya yönelik olmaktadır. Onun hakkında söylenen yığınla sözün yanında, özellikle de son iki asırdır bazı Batı tandanslı çalışmalarda ve bunlardan etkilenen yazılarda ona yönelik, iftira boyutlarında yazılar bulunabilmektedir. Bu yazılarda en fazla onun çok evliliği ve kadınlara düşkünlüğü söz konusu edilmektedir. Örneğin Rodinson aynen şöyle demektedir: “60 yaşlarına gelmesine rağmen kadınlara olan düşkünlüğünden bir şey kaybetmemişti.”[1]

Bu konuda yazılanların hepsini tespit edip burada aktarmamız mümkün değildir. Ancak bu iftiralara en güzel cevabı yine müsteşriklerden biri olan Watt’tan bir alıntı yapmak suretiyle vermek istiyoruz:
Dünyadaki büyük insanlar içinde hiçbiri, Muhammed kadar iftiraya uğramamıştır. Ancak çağdaşları onu hiçbir zaman ahlaki bir zaaf içinde görmediler.[2]
Meselenin önemini, boyutunu ve Hz. Peygamber’e karşı ön yargıyı göstermesi açısından uzun bir alıntı ile konuya devam etmek ve bu çerçevede klasik kaynaklar çerçevesinde sorunu izah etmek istiyoruz:
Hz. Muhammed’in evlendiği kadınlar:
1. Hatice 2. Sevde bint Zema 3. Ebu Bekir kızı Ayşe 4. Ömer kızı Hafsa 5. Huzeyme kızı Zeyneb 6. Ümmü Seleme 7. Haris kızı Cüveyriye 8. Zeyd kızı Reyhane 9. Zeyneb bint Cahş 10. Ebu Sufyan kızı “Ümmü Habibe” (Remle) 11. Huyey kızı Safiye 12. Haris kızı Meymune 13. Sem’un kızı Marya Kibti.
Hz. Muhammed’in boşadığı kadınlar:
1. Dahhak kızı Fadime 2. Zabyan kızı Aliye 3. Kab kızı Mileyke.
Hz. Muhammed’in nikahlayıp sonradan ayrıldığı kadınlar:
1. Numan kızı Esma 2. Kays kızı Kuteyle 3. Esma veya Seba (Sena) Binti Salt 4. Necdet kızı Selma 5. Huzeyl kızı Havle 6. Seraf binti Halife 7. Yezit kızı Amre el-Gifariye 8. Yezit kızı Hind El-Kitabiye 9. Davud kızı Mileyke 10. Rufaa kızı Nesatsat 11. Kab kızı Esma 12. Haris kızı (Saire) Kuteyle 13. Amr kızı Sabiye 14. Cundup bin Dimre Cind-i’nin kızı 15. Serahil kızı Imeyme (Binti Cevn) 16. Muaviye kızı Amre 17. Sufyan kızı Seba (Sena) 18. Ummul-Haram 19. Hakim kızı Leyla.
Hz. Muhammed’in mehir parasını ödemeden aldığı kadınlar:
1. Haris kızı Meymune 2. Huzeyme kızı Zeyneb 3. Ummu Serik 4. Hakim kızı Havle.
Hz. Muhammed’in cariyeleri:
1. Nefise 2. Cemile.
Hz. Muhammed’in sözlendiği kadınlar:
1. Amir kızı Dubaa 2. Nuame 3. Sehl kızı Habibe Ensariye 4. Cemre Binti Haris Bin Kab bin Zabyan 5. Sevde Kiresiye 6. Besame kızı Safiye 7. Ebu Talib’in kızı Ummu Hani (Fahite) 8. İsmi bilinemeyen bir kadın.
Hz. Muhammed’in bazı nedenler yüzünden evlenemediği kadınlar:
1. Abbas kızı Ummu Habibe 2. Hamza kızı Emame (Ammare) 3. Muhammed’e önerilen Baldızı.
Hz. Muhammed’in ev işlerine bakan cariyeler:
1. Bereke (Ummu Eymen) 2. Emetullah binti Ruzeyme 3. Hudre 4. Redva 5. Sad kızı Meymune 6. Ruzeyne 7. Selma (Ummu Rafi) 8. Marya (Ummu Rebab) 9. Marya (Ceddetu’l Musenna) 10. Ummu Iyas 11. Havle (Ceddetu Hafs) 12. Meymune binti Ebi Abis 13. Ummu Dumeyre 14. Ummu Ayas 15. Rebiha 16. Saibe. Hz. Muhammed’in bu liste haricinde başka kadınlarla da evli olması mümkündür.[3]
Hz. Peygamber’e ön yargılı yaklaşan bu örnekteki gibi birçok iktibas yapılabilir. Biz sadece örnek olması için yaptığımız uzun alıntı ile yetinip bunun üzerinden değerlendirme yapmadan önce bu alıntıya göre kısaca bir hesap yaparsak; Hz. Peygamber 50 kadar kadınla bir şekilde evlilik irtibatında bulunmuş, 16 tane cariye ile birlikte yaşamış, 3 kadar kadınla da bazı nedenlerden dolayı evlenememiş olmaktadır. Bu durumda 70’e yakın kadınla birlikteliği gözükmektedir. Bu iddialar ne kadar tutarlıdır? Bunlar iftira mıdır? Yoksa gerçekleri mi yansıtmaktadır? Şimdi bunları incelemeye çalışalım.
İlk dönem klasik siyer kaynaklarımız, Hz. Peygamber’in eşlerini şu şekilde sıralarlar:
1. Hz. Hatice, 2. Hz. Sevde, 3. Hz. Aişe, 4. Hz. Hafsa, 5. Hz. Ümmü Seleme, 6. Hz. Ümmü Habibe, 7. Hz. Zeyneb bint Cahş, 8. Hz. Zeyneb bint Huzeyme, 9. Hz. Cüveyriye, 10. Hz. Safiyye, 11. Hz. Meymune.[4] Bu eşleri dışında Hz. Peygamber’in Ben-i Kurayza’dan aldığı Hz. Reyhane ve Mısır’dan gelen Hz. Mariye olmak üzere iki cariyesi vardır.[5]
Hz. Peygamber’in evlendiği kadınların sayısı toplam olarak 13’e ulaşıyor. Bu sayı, yukarıdaki abartılı alıntı ile karşılaştırılmalıdır. Bunlardan Hatice, Zeyneb bint Huzeyme ve Reyhane kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Böylece Hz. Peygamber, 11 kadınla değişik sebeplerle evlenmiş olup vefat ettiğinde yanında bulunan kadın sayısı 9, cariye sayısı ise 1’dir.
Kitaplarımızda onun hiçbir şekilde evlilik ilişkisinde bulunmadığı kadınlar olarak da şu isimler sayılır:
Hz. Peygamber’in Nikahlayıp
Birlikte Olmadan Ayrıldığı Kadınlar
1. El-Kellabiyye, 2. Esma bint Numan, 3. Kuteyle bint Kays, 4. Müleyke bint Kab, 5. Siba.
Kendini Hz. Peygamber’e Sunan[6]
Ancak Hz. Peygamber’in Nikahlamadığı Kadınlar
1. Leyla bint El-Hazm, 2. Ümmü Hani, 3. Ziba’a, 4. Safiyye bint Beşşame, 5. Ümmü Şerik, 6. Havle, 7. Havle bint Huzeyl, 8. Şeraf bint Halife, 9. Ümame bint Hamza.[7]
Son iki gruptakileri evlilik ilişkisi olmadığı için konumuz harici olarak görüyor ve sadece değinmekle yetiniyoruz.
[1]       Rodinson, 264.

[2]       Watt, 241.

[3]       Bkz. Arif Tekin, Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları, İstanbul, 2013; http://www.dunyadinleri.com; http://www.alevileriz.biz/archive/index.php/ t-5221.html

[4]       Bkz. İbn Sad, VIII, 52.

[5]       Bkz. İbn Abdilberr, II, 129.

[6]       Ahzab, 50.

[7]       Bu konuda geniş bilgi için bkz. İbn Sad, VIII, 52 vd.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yazarlar