6 Haziran 2017 Salı

Sabırdan Umuda Dua Makâmında Olmak

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Umut, yaşamak için en sağlam güçtür. Hayatı anlamlandıran husus, yeni iş ve eylemleri icraata geçirmeyi hedeflemektir. Cefâ ve sıkıntılar, Kabîl’in Habil’e yaptıklarıyla başlamaz elbette.
Onların ve insanoğlunun atası Hz. Âdem’in çektiği çileler az mıdır? Dünyaya indirilmeden önce Şeytan’ın onu aldatarak yaşattıkları, belki de insanlığın kaderini belirlemiştir.
Kabil’in hırs ve ihtirasları, Habil’in iyi niyetliliğine galip gelerek onun hayatını sonlandırmıştır. Hz. Nuh’un en yakınından ve inkârcılardan çektiği zulümler az mıdır?
Nemrud’un zulmüne maruz kalan Hz. İbrahim nasıl anlaşılmalıdır?
Hz. Musa’nın çağının zâlimi Firavun’nun tahakkümüne maruz kalması neyle ifade edilir?
Allah’ın rahmetinden umudunu kesmeyen Mısır’ın görünmeyen sultanı Hz. Yusuf’un yıllar süren mazlumiyetini nasıl görmek gerekir?
Hz. İsa’nın Roma’nın paganlarıyla yaptığı mücadelede karşılaştığı cefâlar bize neyi anlatır?
Nihayetinde Son Peygamber Hz. Muhammed’e (s), çevresi ve kabilesi tarafından yapılan tahkir, taciz, suikast ve tehditlerden hangi dersler çıkarılabilir?
Nübüvvetin tarihi, aynı zamanda insanlığın da tarihidir. Hiçbir peygamber, ümitsizlik girdabına kapılmadı.
Tahammüllerin tükenmeye yaklaştığı zamanlarda “Allah’ın yardımı ne zaman?” sorusunu soran mazlum nebiler, büyük zaferlere ulaştılar. Beklediler, Yaratan da onları mahcup etmedi, ümitlerini kırmadı, hayallerini yok etmedi. Onlar da amaçlarına ulaşmak uğruna her türlü sıkıntı ve eziyete katlandılar.
Nice peygamber, Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya (a.s.) gibi, tevhid ve adalet uğruna canlarını insanlığa hediye ettiler. Allah’ın rızası, onların en güçlü silahıydı.
Sabır ve rıza, her türlü felaket ve belaya karşı bir zırhtır, kaledir. Dua ise, onların çatısıdır.
Başa gelen her türlü musibete karşı, umut, sabır, rıza ve dua makâmında olmanın ruhanî şemsiyesine sığınmalıyız.
Her yokuşun bir inişi vardır. Her zorluk ve sıkıntıdan sonra Allah’ın zaferi mutlak şekilde gelecektir. Umutsuzluk ve yeis ise, irade ve yürekleri zayıf olanların özelliğidir.
Bugünler hayırlı ve bereketli günlere gebedir. Kutlu doğumdan yeniden dirilişe geçiş, ümidimiz olmalıdır. 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yazarlar